4th MILITARY CLUB MUSADO MCS

 

4. ARMÁDNÍ KLUB MUSADO MCS je pobočkou světové asociace MUSADO se sídlem v Praze (World MUSADO association) jejíž cílem je poskytovat výcvik v oblasti moderního, efektivního a dynamického systému sebeobrany MUSADO MCS.

Jeho základnu tvoří žáci Vojenské střední a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. (www.vsmt.cz)

Mimo sebeobranu se studenti v tomto kroužku věnují rozvoji v oblasti vojenských dovedností jako je například zdravotní příprava, taktická příprava, speciální tělesná příprava apod…, a připravují se na své budoucí vojenské povolání pod vedením zkušených vojenských instruktorů z řad COMTAC.

Nové znaky

MUSADO MCS je moderní a velmi dynamický systém sebeobrany a boje zblízka. Hlavním instruktorem a velmistrem tohoto stylu byl pan Herbert Grudzenski ze SRN. Ten po 20 ti letech tréninku bojových umění, převážně korejských, obdržel od svého hlavního učitele KANG-BYUNG SUN titul SULSA, tedy mistr a učitel. Tento titul jej opravňoval založit vlastní školy a prosazovat vlastní styl výuky. A tak vzniklo MUSADO. To je přizpůsobeno více potřebám a možnostem Evropanů, ale ctí asijské technické a etické prvky.

Později byl na jeho základě, studijní skupinou pro boj zblízka, vytvořen ještě specifický tréninkový program, určený výhradně pro výcvik policejních a armádních složek – MILITARY COMBAT SYSTEM (MCS).

Jeho nástupcem, hlavním instruktorem a prezidentem WMA se stal v roce 2012 Oldřich Šelenberk, čestný 7. dan (od roku 1989 do roku 2012 hlavní představitel Czech MUSADO Association).

Více od MUSADO MCS najdete na www.musadocz.cz

HISTORIE A FILOSOFIE

Dobrovolný kroužek 4. ARMÁDNÍ KLUB MUSADO MCS vznikl 1. 11. 2011 za účelem zvýšené potřeby výcviku boje zblízka MUSADO MCS na půdě Vojenské střední a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové. 4. ARMÁDNÍ KLUB je jednou z mnoha poboček World MUSADO association, která má zastoupení v několika zemích po celém světě (Brazílie, Slovensko, Německo, Rakousko apod.…)

Z počátku se žáci 1. – 4. ročníku věnovali pouze technikám sebeobrany, které vychází z funkčního bojového systému MUSADO MCS, které v druhé polovině 20 století vymyslel a sestavil velmistr Herbert Grudzenski. Postupem času se 4. ARMÁDNÍ KLUB rozrostl o novou taktickou sekci, kde se žáci učí kromě bojového systému MUSADO, také základní dovednosti vojáků z povolání a připravují se tak dobrovolně na svoje budoucí vojenské povolání. Součástí kurikula obou sekcí je tedy mimo technik sebeobrany, také zdravotní příprava, střelecká příprava, taktická příprava nebo také speciální tělesná příprava, která zahrnuje například vojensko-praktické lezení, přežití apod…

Nyní tvoří základnu klubu bezmála 100 členů, kteří se pravidelně účastní tréninků a výcviku jak ve školním týdnu, tak o víkendech.

Filozofií 4. armádního klubu je probudit u členů zájem o službu u ozbrojených složek, zejména pak zájemce o službu u bojových útvarů AČR. Ruku v ruce s touto filozofií a výchovou je kladen důraz na principy založené na respektu, úctě, vlastenectví a pokoře.