OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují k nákupu zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu provozovaného spolku COMTAC z.s., IČ: 17883636, se sídlem Jiráskova 1391/113, Moravská Třebová, 571 01, zapsané v rejstríku krajského soudu Pardubice, spisové značka L14281.(dále jen „Provozovatel“).

 • 1.2. Pro účely těchto podmínek jsou klíčové pojmy definovány v souladu s platnou legislativou, zejména s Obchodním zákoníkem.

 • 1.3. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které využívají služeb Spolku COMTAC, včetně těch, kteří si objednávají zboží nebo služby, registrují se na stránkách Spolku COMTAC nebo používají jakýkoliv jiný způsob komunikace se Spolkem COMTAC.

 • 1.4. Objednáním zboží nebo služby na webových stránkách Spolku COMTAC potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s tím, že jste se s nimi řádně seznámili.

 • 1.5. Podmínky mohou být upraveny Spolkem COMTAC kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny však neovlivní již uzavřené smlouvy a budou se vztahovat pouze na nové smlouvy uzavřené po provedení změn.

 • 1.6. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo námitky týkající se těchto obchodních podmínek, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na uvedených kontaktních údajích.

 • 1.7. Tato verze obchodních podmínek byla naposledy aktualizována k datu uvedenému v záhlaví

 • 1.8. Spolek COMTAC z. s. prodává zboží a služby pouze na podporu hlavní činnosti a není tedy podnikatelským subjektem za účelem osobních výdělků.

 

 1. Objednávka a platba
 • 2.1. Zboží a služby mohou být objednány prostřednictvím internetového obchodu Spolku COMTAC na webové stránce [www.comtacuni.cz]. Objednávky jsou možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • 2.2. Všechny zobrazované ceny zboží a služeb na internetových stránkách Spolku COMTAC jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Tyto ceny nezahrnují náklady na dopravu a balné, pokud nejsou výslovně uvedeny jinak.

 • 2.3. Proces objednávky v internetovém obchodě Spolku COMTAC je následující:

  • Krok 1: Výběr zboží nebo služby, kterou si chcete objednat, a přidání do košíku.

  • Krok 2: Ověření obsahu košíku a celkové ceny objednávky.

  • Krok 3: Vyplnění objednávkového formuláře, včetně fakturačních a doručovacích údajů, popř. termínu kurzu či semináře.

  • Krok 4: Výběr způsobu platby a dopravy.

  • Krok 5: Ověření a potvrzení objednávky.

 • 2.4. Objednávka je platná, jakmile je Spolkem COMTAC potvrzena. Po potvrzení objednávky obdrží zákazník e-mailové potvrzení s detaily objednávky.

 • 2.5. Platby za zboží a služby lze provést následujícími způsoby: Platba předem bankovním převodem na účet Spolku COMTAC. Platba online platební kartou (VISA, MasterCard, Maestro) přes platební bránu na stránkách Spolku COMTAC. Platba na dobírku při převzetí zboží od přepravce.

 • 2.6. V případě platby bankovním převodem je zákazník povinen uhradit celou částku za zboží a služby na účet Spolku COMTAC do 3 pracovních dnů ode dne objednání zboží. Pokud není platba připsána na účet Spolku COMTAC do 7 dnů od objednání zboží, má Spolek COMTAC právo objednávku zrušit.

 • 2.7. Náklady na dopravu a balné nejsou zahrnuty v ceně zboží a služeb, pokud není uvedeno výslovně jinak. Výše nákladů na dopravu a balné bude záviset na způsobu dopravy, na místě určení a aktuálních cenových nabídkách zvoleného dopravce.

 • 2.8. V případě, že je nákupní hodnota objednaného zboží a služeb vyšší než určená částka pro bezplatnou dopravu, bude doprava a balné pro zákazníka zdarma.

 • 2.9. Náklady na dopravu a balné jsou zákazníkovi sděleny před potvrzením objednávky a jsou uvedeny na objednávkovém formuláři.

 

 1. Dodání
 • 3.1. Zboží a služby zakoupené v internetovém obchodě Spolku COMTAC budou dodány zákazníkovi v souladu s výběrem způsobu dopravy uvedeného v objednávce.

 • 3.2. Termíny doručení jsou orientační a mohou být ovlivněny např. dostupností zboží u dodavatele nebo objednaným množstvím zboží. Spolek COMTAC se snaží dodržovat co nejpřesnější termíny doručení.

 • 3.3. Spolek COMTAC poskytuje zákazníkům následující možnosti doručení:

  • Česká pošta – balík na poštu

  • Česká pošta – balík do ruky

  • Zásilkovna – dodání na adresu

  • Zásilkovna – dodání na výdejní místo

 • Doručení zboží proběhne prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby na adresu uvedenou v objednávce.

 • Osobní odběr zboží na adrese spolek nenabízí.

 • 3.4. Náklady na dopravu jsou stanoveny v souladu s aktuálními cenami dopravců a jsou zahrnuty do konečné ceny objednávky, pokud není uvedeno jinak. Náklady na dopravu jsou zákazníkovi sděleny při výběru způsobu dopravy v objednávce.

 • 3.5. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží při převzetí a zajistit jeho případné reklamace v souladu s ustanoveními o reklamaci v těchto obchodních podmínkách.

 • 3.6. V případě, že zboží není doručeno včas nebo doručeno ve vadném stavu, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat Spolek COMTAC prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a domluvit se na řešení situace.

 

 1. Záruka, reklamace, zrušení objednávky ze strany COMTAC
 • 4.1. Spolek COMTAC odpovídá za to, že prodávané zboží a služby jsou ve shodě s objednaným typem a množstvím a jsou bez vady.

 • 4.2. Zákazník je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Pokud zjistí jakoukoliv vadu, musí tuto vadu neprodleně, nejpozději do 48 hodin od doručení, oznámit Spolku COMTAC. Pokud zákazník tuto vadu neprohlásí, zboží se považuje za přijaté bez vady.

 • 4.3. Zákazník má právo na reklamaci zboží, pokud má vadu, která byla přítomna již v době převzetí zboží, nebo se vada objeví během záruční doby.

 • 4.4. Záruční doba pro zboží a služby prodávané Spolkem COMTAC je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

 • 4.5. Pokud zákazník reklamuje zboží, může Spolek COMTAC postupovat následovně:

 • 4.6. Zákazník je povinen doručit vadné zboží na adresu Spolku COMTAC. Náklady na dopravu vadného zboží hradí zákazník. Spolek COMTAC vrátí zákazníkovi náklady na dopravu zboží, pokud bylo prokázáno, že vada byla na zboží přítomna již v době převzetí zboží.

 • 4.7. Spolek COMTAC neodpovídá za běžné opotřebení zboží způsobené jeho použitím.

 • 4.8. Zákazník bere na vědomí, že se v případě, kdy bude reklamovat zboží nebo službu, může prodloužit doba nutná k vyřízení objednávky.

 • 4.9. Zákazník bere na vědomí, že si spolek COMTAC vyhrazuje právo přesunout nebo zrušit termín služeb (seminářů, kurzů) z důvodu nízké naplněnosti služby, a to i v případě již proběhnuté závazné objednávky. V případě zrušení služby se spolek zavazuje vrátit platbu zákazníkovi v plné výši, a to do 30 pracovních dnů od následujícího dne, kdy byla služba zrušena.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • 5.1. Spolek COMTAC bere ochranu osobních údajů zákazníků velmi vážně a zavazuje se k dodržování platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

 • 5.2. Spolek COMTAC shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků pouze za účelem vyřizování objednávek, vedení účetnictví a plnění dalších smluvních povinností. Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány i pro účely marketingu a přímého marketingu Spolku COMTAC, a to pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

 • 5.3. Spolek COMTAC zpracovává následující kategorie osobních údajů zákazníků: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště nebo doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, informace o objednaných zbožích a službách, údaje o platebních transakcích.

 • 5.4. Spolek COMTAC poskytuje osobní údaje zákazníků třetím osobám pouze v případě, kdy je to nezbytné pro plnění smluvních povinností, např. pro doručení zboží nebo pro zpracování platebních transakcí. Osobní údaje zákazníků mohou být poskytnuty i soudům a jiným orgánům ve vztahu k řešení sporů nebo v případě, že je to nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti.

 • 5.5. Zákazník má právo kdykoli požádat o informaci, jaké osobní údaje o něm Spolek COMTAC zpracovává, a požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a přímého marketingu.

 1. Ochrana duševního vlastnictví
 • 6.1. Veškeré materiály, které jsou na internetových stránkách Spolku COMTAC (včetně textů, obrázků, grafiky, loga, designu, ikon a software), jsou duševním vlastnictvím Spolku COMTAC nebo jeho dodavatelů a jsou chráněny zákonem o ochranných známkách, autorském právu a dalších zákonech o duševním vlastnictví.

 • 6.2. Tyto materiály lze používat pouze pro účely nákupu zboží nebo služeb od Spolku COMTAC. Jakékoliv kopírování, reprodukce, publikování, šíření nebo jakékoliv jiné použití materiálů na internetových stránkách Spolku COMTAC bez předchozího písemného souhlasu Spolku COMTAC je zakázáno.

 • 6.3. Pokud se zákazník rozhodne přispět obsahem (např. recenze nebo komentáře) na internetové stránky Spolku COMTAC, poskytuje Spolku COMTAC nevýhradní, bezplatnou, trvalou a přenosnou licenci k použití, publikaci, šíření a zobrazování těchto příspěvků v souvislosti s internetovými stránkami Spolku COMTAC.

 • 6.4. Pokud zákazník poskytne Spolku COMTAC jakýkoliv obsah (např. fotografie, videa, audio záznamy, texty), garantuje Spolku COMTAC, že je oprávněn takový obsah poskytnout a že takový obsah neporušuje práva třetích stran. Zákazník souhlasí s tím, že bude Spolku COMTAC plněním této licence osvobozen od jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

 • 6.5. Společnost COMTAC si vyhrazuje právo požadovat okamžité odstranění jakéhokoliv obsahu, který porušuje tato pravidla.

 1. Závěrečná ustanovení
 • 7.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data uvedeného v úvodní části.

 • 7.2. Spolek COMTAC si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změny obchodních podmínek vstupují v platnost okamžikem zveřejnění na webových stránkách Spolku COMTAC.

 • 7.3. Vztahy mezi Spolkem COMTAC a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

 • 7.4. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na platnost a vymahatelnost zbylých ustanovení.

 • 7.5. Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Spolkem COMTAC a zákazníkem ohledně objednávky zboží nebo služeb na webových tránkách Spolku

 • COMTAC a nahrazují všechny předchozí nebo současné ústní nebo písemné dohody, jednání nebo jednání mezi Spolkem COMTAC a zákazníkem.

 • 7.6. Spolek COMTAC nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením těchto obchodních podmínek v důsledku okolností mimo jeho kontrolu, včetně, ale neomezeně, případů vyšší moci, státního převratu, nepokojů, válečných konfliktů, přírodních katastrof, teroristických útoků nebo jiných okolností, které jsou mimo jeho kontrolu.

 • 7.7. V případě sporů souvisejících s objednávkou zboží nebo služeb na webových stránkách Spolku COMTAC se strany snaží nejprve spor vyřešit dohodou mimosoudní cestou. Pokud se strany nedohodnou, bude spor řešen u soudu příslušného místa podle platných právních předpisů České republiky.

 • 7.8. Spolek COMTAC si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění, ale každá objednávka bude řízena podmínkami platnými v době potvrzení objednávky.

 • 7.9. Kontakt na Spolek COMTAC pro účely těchto obchodních podmínek:

  • comtac.uni@gmail.com

  • tel.: 607 864 618