PROSTORY

 

4. ARMÁDNÍ KLUB disponuje zázemím pro všechny potřeby výcviku, které zpravidla poskytuje Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové. Dále také disponuje vlastním materiálním zabezpečením pro výcvik všech zmíněných druhů výcviků jako je například materiál na výcvik taktické přípravy, zdravotní přípravy a jiné…

TODŽANG

Význam slova, todžang“ můžeme chápat v několika rovinách:

U moderních bojových sportů je takto pojmenována místnost, kde probíhá fyzický trénink, tedy např. tělocvična.

U tradičních bojových systému má toto slovo ale vyšší význam.

Místo, kde se dávají žáci na cestu” nebo doslova, Sál cesty”.

Více informací o todžang najdete na webových stránkách světové asociace MUSADO. (www.musadocz.cz)

Todžang 4. armádního klubu disponuje materiálem zejména pro vedení výcviku boje zblízka a kontaktních sportu jako jsou například tatami, boxerské aparáty, rukavice, boxovací pytle, makety zbraní pro výcvik apod…

 

Členové klubu mohou místnost využívat kdykoli ve svém volném čase a rozvíjet tak svoje dovednosti v boji zblízka, kontaktních sportech, ale také rozvíjet motorickou a fyzickou zdatnost.

Primárně však slouží k organizovanému výcviku

MUSADO MCS pod vedením certifikovaných instruktorů

Žáci si u nás osovojili svůj slangový název pro Dojang a neřeknou mu jinak než MUSAĎÁRNA.

 

UBYTOVACÍ ZÁZEMÍ A UČEBNY

 

Pro potřeby víkendových výcviku má 4. ARMÁDNÍ KLUB k dispozici ubytovací zařízení a učebny, které zejména využívá během vlastních kurzů či seminářů. Součástí tohoto zázemí jsou ubytovací prostory, sociální zařízení, učebny a sklad materiálu.

Todžang, učebny, ubytovací zázemí, tělocvična a učebny jsou majetkem Vojenské střední školy, která nám je pouze propůjčuje pro rozvoj studentů.

 

EXTERNÍ BUDOVY PRO VÝCVIK

 

Mimo půdu Vojenské střední a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové klub disponuje budovou v pronájmu nedaleko Moravské Třebové, kterou primárně využívá na výcvik taktické přípravy a různých scénářů pro navození reálného prostředí.

Do budoucna chce klub upravit volné patra na pohyblivé místnosti a uzpůsobit budovu pro výcvik CQB.

Budovu je možné po domluvě využít pro airsoftové kluby nebo jiné společnosti, pro edukativní účely. 

 

TĚLOCVIČNY

 

Pro semináře boje zblízka, kdy není možnost kvůli vysoké účasti využít Todžang, klub využívá tělocvičny Vojenské střední školy.

 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

Materiál, kterým disponuje klub je výhradním majetkem spolku COMTAC a je hrazen z různých dotací, příspěvků členů, popř. darů jiných právnických, či fyzických osob. Součástí materiálu jsou pomůcky na vedení veškerého výcviku, které si členové klubu nejsou schopni opatřit sami například z důvodu finanční náročnosti.

 

Pomůcky na boj zblízka

Airsoft zbraně

Mat. na taktickou přípravu

Mat. na zdravotní přípravu

Mat. na spojovací přípravu