ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek COMTAC se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v souladu se zákonem GDPR. Zákazník tímto vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů spolkem COMTAC za účelem plnění objednávky, vyřízení reklamace a jiných souvisejících úkonů spojených s nákupem zboží a služeb.

Spolek COMTAC bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých závazků. Osobní údaje zákazníků nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro vyřízení objednávky (např. předání doručovateli) nebo kdy to vyžaduje zákon.

Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem COMTAC. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se zpracování osobních údajů, může se kdykoli obrátit na spolek COMTAC na adrese uvedené na webových stránkách.