O nás, COMTAC

COMTAC je spolek, který se zaměřuje na pořádání ukázek a seminářů sebeobrany, kurzů první pomoci či bezpečného chování (schovej se, uteč, bojuj), osvěty pro mládež jako prevence sociálně-patologicky nežádoucích jevů nebo výuku branné výchovy, a to od roku 2011.

Mimo žáků nebo zaměstnanců základních, středních a vysokých škol nabízí tyto kurzy i jiným subjektům jako jsou například nemocnice, zařízení státní správy nebo pro širokou veřejnost.

Od roku 2011 zabezpečují instruktoři spolku výcvik a výuku kroužku 4. ARMÁDNÍ KLUB, který funguje jako mimoškolní aktivita pro žáky Vojenské střední a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové.
Žáci se zde připravují na kariéru profesionálních vojáků a snaží se osvojit si základní vojenské dovednosti.
Zatímco, ve škole probíhá pro žáky vševojsková příprava a výuka, spolek se převážně soustředí na dráhu budoucích zájemců o službu u bojových útvarů.